Kursplan

 • 1

  Introduktion

 • 2

  Grunderna: hur bra idéer blir till.

  • Dag 1: Idégenereringsprocessen

  • Dag 2: Idégenereringens 6 "B"

  • Dag 3: Goda vanor för bra idéer

  • Dag 4: Ditt inflöde av information

 • 3

  Idégenereringsteorier

  • Dag 5: Slow Hunches

  • Dag 6: Little Bets

  • Dag 7: Få elle många idéer?

 • 4

  Kunden

  • Dag 8: Vem hjälper du?

  • Dag 9: Dina USPs

  • Dag 10: Syftet med din idé

  • Dag 11: Pain Points

  • Dag 12: Dina kunders konsumtionsmönster

  • Dag 13: Irresistible offer

  • Dag 14: Från minus till noll eller från noll till plus

 • 5

  Processen

  • Dag 15: Validera din idé

  • Dag 16: Involvera kunden

 • 6

  Du som idéskapare

  • Dag 17: Bli en idémästare

  • Dag 18: Out of knowledge zone

  • Dag 19: Creative Cross Training

 • 7

  Execution is Everything

  • Dag 20: En dålig idé är en dålig idé

  • Dag 21: Hur du verkställer

  • Dag 22: Sälj innan du skapar

  • Dag 23: Varianter av din idé

  • Dag 24: Skapa ett idévirus

  • Dag 25: Skala upp

 • 8

  Grädde på moset

  • Dag 26: En fråga du bör ställa dig varje dag

  • Dag 27: Något som ingen har kommit på tidigare

  • Dag 28: Kundernas motivation

  • Dag 29: Checklista för din ultimata idé

  • Dag 30: You made it!

Få din nästa stora idé på 30 dagar!

Anmäl dig till "Från noll till affärsidé på 30 dagar"